ชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาว ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

การสร้างภาพลักษณ์ของชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาวให้มีความโดดเด่น ทั้งในส่วนของรูปแบบ สีสัน คุณสมบัติหรือนวัตกรรมใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิตชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาว ซึ่งปีนี้น่ายังเป็นโทนสีสดใสดังเช่นปีก่อน แต่อาจจะโดดเด่นในส่วนของลวดลายที่ทันสมัย และหรูหรา ภายใต้วัสดุที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความเคลื่อนไหวที่คล่องตัว หรือสามารถป้องกันแสงแดดได้มากขึ้น เป็นต้น

การวางตำแหน่งของสินค้าชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาวที่เหมาะสม และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะตลาดผู้ชายและตลาดเด็กที่แม้ฐานตลาดยังเล็ก แต่ยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมากพอสมควร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างและขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น สำหรับตลาดชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาวในปัจจุบันประกอบด้วย 2 รูปแบบหลักคือ ชุดว่ายน้ำแบบแฟชั่นที่มักจะมีการออกแบบให้มีสีสันสดใส สวยงาม แปลกตา รวมทั้งเน้นเรือนร่างให้ผู้สวมใส่มีความโดดเด่น และชุดว่ายน้ำแบบสปอร์ตที่เน้นความกระชับกับร่างกาย และเหมาะกับการแข่งขันกีฬา

เนื่องด้วยภาวะค่าครองชีพที่คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงของคนไทยทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยสินค้าชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาวเป็นสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนั้นหากผู้บริโภครู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าที่ได้ซื้อสินค้ามากที่สุด ก็น่าจะสามารถลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะหันไปบริโภคสินค้าแบรนด์อื่นทดแทนอันจะมีผลต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของกิจการตามมาในที่สุดได้ระดับหนึ่ง